Возврат / обмен / жалобы

ZWROT


1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie Gym Hero towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 nr 827 ) 

2. Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w zakładce zwroty/reklamacje/wymiany. Odzież powinna być odpowiednio zapakowana oraz zabezpieczona .

3. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem) . Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

4. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych do paczkomatów .

6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towarów.

7. Zwrot kosztów transakcji realizowane są tylko i wyłącznie przelewem bankowym. 

8. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. 

9. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. z Kodeksu Cywilnego. 

10. UWAGA: Prosimy zachować potwierdzenie nadania paczki oraz numer do jej śledzenia !!

1. ADRES ZWROTU AKCESORIA/ODZIEŻ:
eFeMeS sp z o.o.
ul. Przemysłowa 2, Sosnowiec Pieńki
95-010 Stryków


POBIERZ FORMULARZ ZWROTU


WYMIANA

W sklepie internetowym www.gymhero.eu istnieje możliwość wymiany towaru. 


1. Klient ma możliwość wymiany zakupionej w sklepie www.gymhero.eu odzieży na inny rozmiar lub inny produkt w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 nr 827 ).

2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura wymiany!.

3. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Gym Hero zwraca Sklep w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 10 zł (słownie: dziesięć złotych). W pozostałych przypadkach koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Klient.

4. Dokładny opis procedury wymiany znajduje się w zakładce zwroty/reklamacje/wymiany. Odzież wymieniana powinna być odpowiednio zapakowana oraz zabezpieczona.

5. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem). Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

7. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta ) Dz. U. z 2014 nr 827 ) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

8. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. 

9. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. z Kodeksu Cywilnego. 


ADRES WYMIANY AKCESORIA/ODZIEŻ:
Efemes Sp.z o. o.
ul. Przemysłowa 2, Sosnowiec Pieńki
95-010 Stryków

     11. UWAGA: Prosimy zachować potwierdzenie nadania paczki oraz numer do jej śledzenia !!

POBIERZ FORMULARZ WYMIANY


REKLAMACJA

1. W przypadku reklamacji otrzymanego towaru:
Uszkodzony produkt należy odesłać na adres: EFEMES SP. Z O. O.UL. PRZEMYSŁOWA 2, SOSNOWIEC PIEŃKI95-010 STRYKÓW wraz z listem reklamacyjnym.

2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny - pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, GYM HERO zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.

3. GYM HERO ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.


POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY